Julian Klauza

procold_facebook procold_instagram procold_youtube procold_linkedin procold_tik-tok procold_copy

Płyny niezamarzające w instalacjach solarnych: klucz do efektywności i trwałości systemów

W erze rosnącej świadomości ekologicznej i coraz większego zainteresowania energią odnawialną, kolektory słoneczne stają się coraz bardziej popularne. Instalacje solarne systemów grzewczych umożliwiają korzystanie z naturalnego i nieograniczonego źródła energii – słońca, przyczyniając się do redukcji emisji CO2 oraz obniżenia kosztów eksploatacji. W niniejszym artykule omówimy rolę płynów niezamarzających w instalacjach solarnych, ich właściwości oraz znaczenie dla wydajności i żywotności systemów.

1. Dlaczego płyny niezamarzające są ważne w instalacjach solarnych?

Kolektory słoneczne umożliwiają przetwarzanie promieniowania słonecznego na energię cieplną, która jest wykorzystywana do podgrzewania wody użytkowej oraz wody w systemie centralnego ogrzewania. W celu efektywnego przesyłania ciepła między kolektorami a zbiornikiem, stosuje się płyn noszący ciepło. Płyny niezamarzające na bazie glikoli, pełnią kluczową rolę w utrzymaniu sprawności systemu nawet w niskich temperaturach, zapobiegając zamarzaniu płynu i uszkodzeniom instalacji. 

2. Glikol w płynach niezamarzających

Płyny niezamarzające w instalacjach solarnych oparte są najczęściej na glikolu etylenowym lub glikolu propylenowym. Glikol etylenowy oferuje lepsze parametry termodynamiczne, lecz jest toksyczny, dlatego należy zachować szczególną ostrożność podczas jego użytkowania. Glikol propylenowy jest ekologiczny, co czyni go bardziej przyjaznym dla środowiska, jednak może charakteryzować się nieco niższą efektywnością termiczną. Po prostu jest nieco gęstszy.

3. Właściwości płynów niezamarzających 

Odpowiedni płyn niezamarzający powinien spełniać kilka podstawowych kryteriów:

  • Odpowiednio niska temperatura zamarzania, zapewniająca ochronę instalacji nawet w ekstremalnych warunkach. 
  • Wysoka temperatura wrzenia, umożliwiająca efektywną pracę systemu przy wysokich temperaturach.
  • Dobra przewodność cieplna, aby zapewnić szybki i efektywny transfer energii.
  • Stabilność chemiczna oraz odporność na korozję i osadzanie się zanieczyszczeń.
  • Niska lepkość, umożliwiająca swobodny przepływ płynu w instalacji.
  • Kompatybilność z materiałami, z jakich wykonane są elementy instalacji oraz uszczelniacze.

4. Wybór i konserwacja płynów niezamarzających w instalacjach solarnych

Dobór odpowiedniego płynu niezamarzającego dla konkretnego systemu zależy od kilku czynników, takich jak lokalne warunki klimatyczne, rodzaj kolektorów słonecznych, materiały użyte w instalacji czy wymagania producenta. Należy dokładnie przestudiować specyfikację techniczną systemu oraz zasięgnąć porady ekspertów, aby wybrać płyn o optymalnych właściwościach dla danej instalacji. Więcej o prawidłowym dobrze płynu dowiesz się z jednego z naszych poprzednich artykułów.

Regularna konserwacja i kontrola jakości płynu niezamarzającego są niezwykle istotne dla utrzymania efektywności i długowieczności systemu solarnego. Należy kontrolować stężenie glikolu, pH płynu oraz jego właściwości fizykochemiczne. W razie potrzeby należy uzupełnić płyn lub wymienić go na nowy, zgodnie z zaleceniami producenta. Tej tematyce również poświęciliśmy osobny artykuł.

5. Wnioski 

Płyny niezamarzające na bazie glikoli odgrywają kluczową rolę w utrzymaniu efektywności i trwałości instalacji solarnych. Ich właściwy dobór, stosowanie oraz konserwacja mają znaczący wpływ na wydajność systemu, oszczędność energii i kosztów eksploatacyjnych. W związku z tym, odpowiedzialne zarządzanie płynami niezamarzającymi jest nie tylko ważne dla optymalnej pracy instalacji, ale również przyczynia się do dbałości o środowisko i zrównoważonego rozwoju. 

6. Rola płynów niezamarzających w zrównoważonym rozwoju

Odpowiednie zarządzanie płynami niezamarzającymi oraz stosowanie ekologicznych rozwiązań, takich jak płyny na bazie glikolu propylenowego, przyczyniają się do zmniejszenia negatywnego wpływu na środowisko. Zastosowanie płynów o niższym wpływie na środowisko oraz odpowiednie postępowanie z zużytymi płynami, takie jak recykling lub utylizacja, są istotne dla zrównoważonego rozwoju sektora energii odnawialnej oraz dla życia i zdrowia użytkowników.

7. Przyszłość płynów niezamarzających w instalacjach solarnych 

W miarę jak sektor energii słonecznej będzie się rozwijać, płyny niezamarzające będą nadal odgrywać kluczową rolę w utrzymaniu wydajności i trwałości systemów solarnych. Stale rosnąca świadomość ekologiczna oraz rozwój innowacyjnych technologii może prowadzić do opracowywania coraz bardziej zaawansowanych i przyjaznych dla środowiska płynów niezamarzających. W przyszłości, możemy spodziewać się nowych produktów, które będą jeszcze lepiej chronić instalacje solarne przed uszkodzeniami spowodowanymi przez niskie temperatury, a jednocześnie będą korzystne dla naszego środowiska.

Podsumowanie

Płyny niezamarzające są nieodzownym elementem instalacji solarnych, zapewniając efektywny przesył energii cieplnej oraz ochronę systemów przed zamarzaniem i korozją. Wybór odpowiedniego płynu, jego stosowanie i konserwacja są kluczowe dla utrzymania wydajności i trwałości instalacji. Wzrost świadomości ekologicznej oraz rozwój innowacji w dziedzinie płynów niezamarzających przyczynią się do dalszego rozwoju sektora energii słonecznej oraz zmniejszenia negatywnego wpływu na środowisko. 

wróć 2023-05-09