Julian Klauza

procold_facebook procold_instagram procold_youtube procold_linkedin procold_tik-tok procold_copy

Jakość wody w instalacji centralnego ogrzewania.

Jakość wody ma ogromne znaczenie dla całej instalacji centralnego ogrzewania.

Instalacja centralnego ogrzewania to system składający się z połączonych ze sobą urządzeń. Żeby cały układ działał sprawnie i wydajnie, a także jak najdłużej nie wymagał naprawy, każda jego część musi działać bez zarzutu i być optymalnie dobrana, biorąc pod uwagę zastosowanie. Tak samo jest z wodą w instalacji c.o. To ona przechodzi przez cały system i jest medium przekazującym ciepło. Co za tym idzie, wchodzi w reakcje z komponentami instalacji. Dlatego tak ważne jest, aby jej jakość i parametry odpowiadały zastosowaniu i odpowiednim normom. Woda jest więc kluczowym elementem całego systemu.

Konsekwencje stosowania wody niespełniającej wymagań.

Niezastosowanie wody o odpowiedniej jakości może powodować szereg problemów. Może to być między innymi:

  • Pojawienie się kamienia kotłowego, czyli osadu węglanów wapnia i magnezu. Główną konsekwencją jego występowania jest mniejsza efektywność całej instalacji. Dzieje się tak dlatego, że kamień może doprowadzać między innymi do miejscowych niedogrzań lub przegrzań, zmniejszać przepływ wody lub powodować pojawienie się korozji pod jego osadami.
  • Występowanie korozji, która może prowadzić do uszkodzeń rur, wymienników ciepła i części samego kotła.
  • Zanieczyszczenia prowadzą między innymi do spadku wydajności wymiany ciepła, co przekłada się bezpośrednio na wyższy koszt ogrzewania.
  • Skażenia bakteryjne.

Co ma wpływ na jakość wody?

Istotnym parametrem wody mającym wpływ na bezawaryjne i ekonomiczne działania całego układu grzewczego jest jej pH. Woda kotłowa powinna mieć je w przedziale 8,2 do 8,5, ponieważ jest to najbardziej optymalny parametr dla większości metali. Zbyt niskie lub zbyt wysokie pH skutkuje pojawieniem się korozji. Zależnie od materiału, z którego wykonana jest instalacja, idealny przedział pH będzie inny. Na pojawianie się korozji galwanicznej ma wpływ przewodność elektryczna wody, określana w µS/cm. Im jest mniejsza, tym lepiej. Innym istotnym czynnikiem jest twardość wody. Wysoka sprzyja już wcześniej wspomnianemu osadzaniu się kamienia. Dlatego ważne jest, aby woda spełniała odpowiednie normy.

VDI 2035 jako wymagania, które warto spełniać.

Są nimi np. wytyczne Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła. Bazują na niemieckich wytycznych VDI 2035. Czytelnie i precyzyjnie opisują one wymagania jakościowe względem wody. Stosowanie się do nich sprzyja długotrwałej i bezawaryjnej eksploatacji całej instalacji grzewczej. Same wytyczne VDI 2035 są często stosowane jako normy krajowe i przywoływane przez wielu producentów kotłów w instrukcjach jako te, które powinno się stosować. Wcześniej wymienione problemy zmniejszające efektywność instalacji, mogą prowadzić do konieczności naprawy lub wymiany niektórych komponentów. To z kolei prowadzi do zwiększania kosztów eksploatacji systemu. Dlatego stosowanie się do wytycznych PORTPC, jest tak istotne przy projektowaniu i uruchamianiu instalacji grzewczej.

Woda na uzupełnienie.

Z czasem następują straty w objętości wody obecnej w instalacji. Każdy ewentualny przeciek wpływa też na jakość wody. Istotne jest więc uzupełnianie obiegu tak zwaną wodą dodatkową i regularne badanie jej parametrów, w celu ewentualnego uzdatniania. Ważne jest, aby woda dodatkowa, którą uzupełnia się instalację, sprzyjała zachowaniu odpowiednich parametrów już w niej znajdującej się wody.

Jak można zauważyć, istnieje wiele czynników, które mają wpływ na efektywność i żywotność instalacji grzewczej. Stosowanie się do odpowiednich norm i zaleceń producentów kotłów, pozwoli stworzyć efektywną energetycznie i ekonomicznie instalację, która będzie służyć z powodzeniem przez wiele lat. Gotowym rozwiązaniem, może okazać się używanie wody kotłowej AQUAPRO VDI2035, która posiada odpowiednie parametry do bezawaryjnej i wydajnej pracy całego układu grzewczego. W celu zapobiegnięcia degradującym właściwością wody, można również zastosować specjalne inhibitory korozji.

wróć 2022-03-31