Julian Klauza

procold_facebook procold_instagram procold_youtube procold_linkedin procold_tik-tok procold_copy

Z czego powstają nasze płyny niezamarzające?

W firmie Procold dbamy o jakość produktów. Nasze płyny produkujemy z wysokiej jakości surowców, które przy właściwym użytkowaniu mogą krążyć latami w Twojej instalacji. W tym artykule przedstawimy bliżej substancje, z których powstają nasze płyny niezamarzające.

Glikol Monopropylenowy

Jedną z podstawowych substancji z jakich powstają nasze produkty jest glikol monopropylenowy. To organiczny związek chemiczny należący do grupy doili czyli alkoholi dwuhydroksylowych. Jest bezbarwną, oleistą cieczą, która rozpuszcza się w wodzie, chloroformie i acetonie. Glikol propylenowy ze względu na swoje higroskopijne właściwości znajduje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu np. farmaceutycznym czy spożywczym w postaci konserwantu. W branży chłodniczej propylen stanowi bazę dla najbardziej uniwersalnych płynów do transferu ciepła.

Glikol monpropylenowy jest ekologiczny i nie stanowi zagrożenia dla życia i środowiska. Z powodzeniem może być stosowany w instalacjach chłodzących artykuły spożywcze, w instalacjach tryskaczowych oraz w dolnych źródłach pomp ciepła, gdzie istnieje ryzyko przedostania się cieczy do gleby. Stanowi idealne rozwiązanie dla urządzeń i instalacji, w których za priorytet stawia się bezpieczeństwo.

Glikol Monoetylenowy

Glikol Monoetylenowy podobnie jak glikol propylenowy jest organicznym związkiem chemicznym oraz najprostszym alkoholem polihydroksylowym. Jego podstawowymi cechami są bezbarwność, bezwonność i toksyczność. Z powodu swojej toksyczności swoje główne zastosowanie znajduje w przemyśle chłodniczym jako baza dla płynów termalnych w instalacjach przemysłowych oraz chłodnic samochodowych. Po glikolu Propylenowym stanowi drugi najpopularniejszy surowiec bazowy płynów niskokrzepnących.

Największymi zaletami produktów na bazie etylenu jest ich wydajność i ekonomiczność. Produkty na bazie glikolu monoetylenowego są chętnie wybierane przez instalatorów. Posiadają bowiem podobne zastosowanie co płyny produkowane z glikolu propylenowego, jednak są od niego tańsze.

Glicerol

Kolejnym surowcem z jakiego tworzymy nasze płyny jest glicerol. Swoją konsystencją glicerol przypomina tłusty syrop. Jest bezwonny, bezbarwny, higroskopijny oraz silnie hydrofilowy – cząsteczki chemiczne glicerolu łączą się wodą. Zalicza się do grupy alkoholi trójwodorotlenowych. Produkty na bazie glicerolu świetnie sprawdzają się przy pracy w wyższych temperaturach. Glicerol podobnie jak glikol monopropylenowy jest rozwiązaniem ekologicznym. Płyny zawierające w składzie glicerol mogą być stosowane w instalacjach bez obaw o szkodę dla środowisko i zdrowia ludzi. Glicerol może być również bezpiecznie mieszany z glikolem propylenowym.

Mrówczan Potasu

Mrówczan potasu jest solą kwasu mrówkowego i potasu. Ten organiczny związek chemiczny można uzyskać poprzez rozpuszczenie węglanu potasu w stężeniu 90% kwasu mrówkowego i krystalizację po uprzednim oddzieleniu dwutlenku węgla przez ogrzanie. Mrówczan potasu jest bezbarwnym ciałem stałym(ma postać białych kryształów), silnie higroskopijnym. Stosowany jest głownie w sektorze przemysłu chemicznego jako płyn wiertniczy przy wydobyciu ropy naftowej oraz w chłodnictwie jako medium do transferu ciepła. W instalacjach chłodniczych sprawdza się bardzo dobrze jako przewodnik cieplny w wyższych i niskich temperaturach.

W instalacjach chłodniczych sprawdza się bardzo dobrze jako przewodnik cieplny w wyższych i niskich temperaturach. Jest ekologiczny, więc nadaje się również do instalacji i urządzeń, w których istnieje ryzyko kontaktu ze środowiskiem zewnętrznym. Produkty na bazie mrówczanu potasu obniżają koszty eksploatacyjne instalacji, w których krążą.

Jest ekologiczny, więc nadaje się również do instalacji i urządzeń, w których istnieje ryzyko kontaktu ze środowiskiem zewnętrznym. Produkty na bazie mrówczanu potasu obniżają koszty eksploatacyjne instalacji, w których krążą.

Wszystkie płyny jakie powstają w naszej firmie są mieszaninami glikoli, glicerolu i mrówczanu potasu oraz dodatków takich jak: odpieniacze, stabilizatory oraz inhibitory. Nasze produkty przygotowujemy w kilku standardowych wariantach temperaturowych, jednak na specjalne zamówienie klienta możemy wyprodukować płyn z optymalnym dla jego potrzeb stężeniem.

wróć 2021-10-03