Julian Klauza

procold_facebook procold_instagram procold_youtube procold_linkedin procold_tik-tok procold_copy

Różnice pomiędzy płynami glikolowymi.

Różnice ekologiczne

glikol propylenowy (MPG):

Kiedy priorytetem jest bezpieczeństwo użytkowania instalacji, warto zastanowić się nad użyciem chłodziwa, które jest formułowane na bazie ekologicznego glikolu mono-propylenowego. Najczęściej stosuje się takie medium w instalacjach, w których występuje zagrożenie przedostania się płynu do żywności lub gleby, w celu zabezpieczenia ich przed skażeniem. Producenci, aby podkreślić jego ekologiczność najczęściej zabarwiają tego typu płyny na kolor zielony. Niektórzy światowi producenci wytwarzają bezbarwne płyny, jednak Państwowy Zakład Higieniczny radzi, aby w celu zmniejszenia ryzyka przypadkowego spożycia, płyn był zabarwiony.

Glikol propylenowy jako surowiec, uznawany jest za związek nieszkodliwy lub o bardzo niskiej szkodliwości. W skutek przypadkowego spożycia, nie występuje zagrożenie zdrowia lub życia. O tym czy chłodziwo jest bezpieczne, nie świadczy tylko zawartość bazowego glikolu propylenowego. Wszystkie inne składniki, które są dodawane do płynu, powinny być ekologiczne. Prawdziwie bezpieczny płyn, posiada „czystą” kartę charakterystyki (karta bezpieczeństwa, msds), bez piktogramów ostrzegających o niebezpieczeństwie. Przy wyborze warto zwrócić uwagę na produkty, które legitymują się odpowiednimi atestami np. PZH. Ważne, aby dokument był aktualny, ponieważ tego typu atesty są wystawiane najczęściej na okres 3-5lat.

glikol etylenowy (MEG):

Chłodziwo na bazie glikolu etylenowego jest wysoko toksyczne. Tego typu medium stosuje się wszędzie tam, gdzie nie ma bezpośredniego kontaktu z żywnością lub nie istnieje ryzyko przedostania się do gleby. MEG w przypadku spożycia prowadzi do ostrego zatrucia, a nawet zgonu.

Producenci najczęściej oznaczają tego typu płyny barwnikiem koloru niebieskiego. Do początku roku 2015 można było ubiegać się o atest PZH na tego typu płyn. Z powodu zmieniających się przepisów i wysokiej toksyczności glikolu etylenowego, Państwowy Zakład Higieniczny zaprzestał atestacji chłodziw przemysłowych wykorzystujących MEG.

Zastosowanie ze względów ekologicznych: solary, pompy ciepła, instalacje pracujące w przemyśle spożywczym

Przykładami ekologicznych produktów są płyny marki Procold: GEOTHERMAL EKO i FACTORY EKO

Różnice fizykochemiczne glikolu etylenowego (MEG) i propylenowego (MPG)

Oprócz ekologicznych aspektów, występują również spore różnice we właściwościach fizykochemicznych płynów bazujących na MEG i MPG. Różnice te mają znaczący wpływ na wydajność, energooszczędność oraz charakterystykę pracy instalacji.

Najważniejszym czynnikiem wpływającym na właściwy dobór danego medium, będzie charakterystyka pracy instalacji. W dużych instalacjach z niską temperaturą pracy, z pewnością lepszym rozwiązaniem będzie chłodziwo bazujące na glikolu etylenowym, ze względu na jego dużo niższą lepkość. Wynikiem będą niższe koszty pompowania i dalszej eksploatacji systemu.

W przypadku instalacji, w których charakterystyka systemu wymaga od chłodziwa większej pojemności cieplnej (np. solary), właściwym wyborem będzie medium na bazie glikolu propylenowego. Sprawi to, że instalacja solarna będzie pracować sprawniej. Różnice fizykochemiczne są znaczące. Dobór odpowiedniego chłodziwa na podstawie jego właściwości fizykochemicznych, jest kluczowym elementem wydajnego, sprawnego i bezawaryjnego działania instalacji.

Poniżej tabela przedstawia różnice w podstawowych właściwościach fizykochemicznych płynów na bazie MEG i MPG w wariancie temperaturowym -25*C. Tabela ta ukazuje wartości w różnych temperaturach roboczych.

Factory -25*C (płyn na bazie 40% glikolu etylenowego MEG)

Factory EKO -25*C (płyn na bazie 42% glikolu propylenowego MPG)

Tabele dla celów porównawczych przedstawiają tylko i wyłącznie podstawowe parametry glikoli, w jednym wariancie temperaturowym. W przypadku chęci zapoznania się ze szczegółowymi parametrami wszystkich wariantów temperaturowych, zapraszamy do kontaktu.

Różnice fizykochemiczne potrafią znacząco zmienić działanie instalacji. Z doświadczenia naszych klientów wiemy, że niejednokrotnie wymiana glikolu na inny typ, zwiększała wydajność pracy systemu.

 

Różnice w pochodzeniu glikoli.

Obecnie producenci chłodziw, mają bardzo duży wybór glikoli, ze względu na jego pochodzenie. Aktualnie rynek pozwala na zakup surowca:

pochodzenia rafineryjnego:

Glikol mono-etylenowy (MEG) jak i mono-propylenowy (MPG) otrzymywany jest również jako produkt uboczny przy produkcji paliw. W Polsce jednym z dostawców MEG jest np. PKN Orlen. W planach spółki jest uruchomienie instalacji do produkcji glikolu mono-propylenowego. Surowce pochodzenia rafineryjnego są bardzo dobrej jakości i o dużej czystości. Producenci płynów do instalacji, którzy dbają o jakość swoich produktów, wybierają surowiec pochodzenia rafineryjnego.

Przykładem płynów wykorzystujących surowce pochodzenia rafineryjnego są produkty marki Procold (Factory, Factory EKO, GEOTHERMAL, GEOTHERMAL EKO)

z procesu regeneracji (regeneraty):

Na rynku dostępne są również glikole z procesów regeneracji. Brudne, przepalone i często zużyte płyny instalacyjne poddawane są filtrowaniu oraz destylacji, czego rezultatem jest regenerowany surowiec w postaci glikolu.
Są to surowce kiepskiej jakości, kuszące producentów swoją niską ceną. Najczęściej taki surowiec posiada domieszki kilku typów glikoli i jest zanieczyszczony różnymi pierwiastkami. Bardzo często taki produkt nieprzyjemnie pachnie, przypominając zużyty olej silnikowy.

Produkowanie płynów niezamarzających na regenerowanym surowcu, może doprowadzić do rozwarstwienia się produktu, wydobywania się nieprzyjemnego zapachu z instalacji, wytrącania się osadów oraz do zbyt szybkiego zużycia płynu.

Aby ustrzec się przed zakupem chłodziwa na bazie regenerowanego surowca, warto zwrócić uwagę na okres gwarancji jaki oferuje producent. Zwykle pisemna gwarancja powinna sięgać blisko 5lat. Niestety na polskim rynku są obecne produkty z wykorzystaniem regenerowanego surowca. Najczęściej taki płyn jest znacznie tańszy od innych, a jakość pozostawia wiele do życzenia.

pochodzenia roślinnego:

Glikol propylenowy (MPG) w odróżnieniu od (MEG) jest również pozyskiwany z roślin w procesie fermentacji np. cukru kukurydzianego czy rzepaku. Surowiec ten jest rzadziej wykorzystywany w produkcji chłodziw, ze względu na wyższą cenę w porównaniu do glikolu pochodzenia rafineryjnego.

 

Różnice cenowe glikoli MEG i MPG. Z czego wynikają ?

Cena zakupu bardzo często jest czynnikiem wpływającym na wybór płynu do instalacji. Bardzo często spotykamy się ze stwierdzeniem poproszę ten tańszy, nie analizując przy tym właściwości oraz jakości. Płyny formułowane na bazie glikolu propylenowego MPG są zwykle droższe o ok. 30% od tych na bazie glikolu etylenowego MEG. Wynika to z zastosowania ekologicznego i w pełni bezpiecznego surowca, którego cena rynkowa jest sporo wyższa.

Na rynku spotkać możemy płyny instalacyjne różnych producentów. Są one formułowane na glikolach tego samego typu ale z jakiegoś powodu odbiegają od siebie cenowo.

Różnice cenowe wynikają z zastosowania różnych dodatków uszlachetniających i użycia surowca w zależności od jego pochodzenia. Płyny formułowane na regenerowanych glikolach i dodatkach z krótkim okresem ochronnym np. 2lata, naturalnie będą tańsze od tych które cieszą się długim okresem ochronnym sięgającym nawet 10lat.

Podsumowując glikole można porównać do tanich i droższych żarówek. Pierwsze potrafią przepalić się po kilku miesiącach kiedy te drugie świecą kolejne lata nie dając właścicielowi powodu do zmartwień.

wróć 2019-04-11