Julian Klauza

procold_facebook procold_instagram procold_youtube procold_linkedin procold_tik-tok procold_copy

Jak zabezpieczyć instalację C.O. przed zamarzaniem?

Zamarznięcie instalacji centralnego ogrzewania oznacza poważne problemy. Powstający lód ma około 10% większą objętość niż woda, z której powstał. Dodatkowo uniemożliwia swobodny przepływ w instalacji. Dlatego też zamarznięcie instalacji C.O. może prowadzić do pękania rur oraz zaworów, co będzie wymagać odpowiednich napraw. Jeszcze gorzej będzie, gdy pęknięta rurka znajdować się będzie pod kuchennymi kafelkami.

Nowoczesne instalacje C.O.

Automatyka, którą spotkać można w nowoczesnych instalacjach centralnego ogrzewania, pozwala utrzymywać temperaturę wody na bezpiecznym poziomie. Rozwiązanie takie jednak może być nieskuteczne, na przykład w czasie awarii prądu lub braku paliwa dostarczanego do pieca. Problem pojawia się także w czasie długiego wyjazdu na wakacje. Istotne znaczenie ma również stan docieplenia budynku.

Z drugiej strony kłopoty może spowodować nawet niewielkie, lokalne przymarznięcie w instalacji. Choć nie spowoduje to uszkodzenia rur, niewielkie kawałki lodu mogą przedostać się do pompy oraz armatury pomocniczej siejąc w nich prawdziwe spustoszenie. Dlatego też bardzo ważne jest przygotowanie instalacji centralnego ogrzewania do mroźnych nocy.

Jak przygotować instalację C.O. na mróz?

Zabezpieczanie swojej instalacji centralnego ogrzewania warto zacząć już przy jego projektowaniu. Jednak nie zapewni to pełnego bezpieczeństwa przed niskimi temperaturami. Dlatego też na czas długiej nieobecności lub w razie nadejścia siarczystych mrozów warto przygotować swoją instalację do zniesienia tych trudnych warunków.

Projektowanie instalacji

Najbardziej narażone na mróz są instalacje w domkach letniskowych czy działkowych. Jednak także w budynkach mieszkalnych są miejsca, w których instalacje mogą łatwo złapać przymrozki. Przykładem mogą być strychy oraz piwnice. Nieizolowane rurki wzdłuż ścian zewnętrznych także mogą szybko przymarznąć. Dlatego też projekt instalacji powinien w miarę możliwości omijać takie miejsca. Jeśli natomiast konieczne jest wyprowadzenie rurki na strych – należy ją odpowiednio zabezpieczyć z pomocą pianki termoizolacyjnej. W niektórych miejscach warto nawet zainstalować elektryczne przewody grzejne, aby zapobiec przymarzaniu instalacji.

Uzupełnienie instalacji glikolem

Płyn niezamarzający ma dużo niższą temperaturę zamarzania niż woda. Dlatego też uzupełnienie instalacji takim płynem zapobiegnie przymarzaniu. Przed zalaniem instalacji C.O. glikolem należy uprzednio opróżnić ją z wody. Instalacja powinna być uzupełniona płynem o odpowiednim stężeniu glikolu.

Jest to jedno z najczęściej stosowanych rozwiązań, ponieważ skutecznie zmniejsza temperaturę zamarzania (można go stosować do temperatury -25 stopni), a jednocześnie umożliwia cały czas korzystanie z instalacji centralnego ogrzewania. Glikol znajduje zastosowanie także przy wielu innych typach instalacji jak instalacje solarne oraz różnego rodzaju systemy grzewcze i chłodnicze.

Płyny przeznaczone do instalacji centralnego ogrzewania powinny być ekologiczne z atestem PZH, dzięki czemu, nawet przy wystąpieniu przecieku, nie zagrażają zdrowiu. Ponadto specjalne dodatki zmniejszają parowanie glikolu, więc uzupełnianie jego poziomu nie musi być dokonywane tak często.

Wśród wad tego rozwiązania wymienić można jedynie większe obciążenie pompy oraz cenę. Glikol ma bowiem większą gęstość, przez co stawia dodatkowy opór pompie. Jednak jest to niezauważalna różnica zarówno w wysokości rachunków za prąd, jak i w żywotności tego urządzenia. Cena roztworu Glikolu jest faktycznie dużo wyższa od wody, jednak ewentualna awaria i remont zdecydowanie przewyższą taki wydatek (jednorazowy, ponieważ instalację zalewa się raz na wiele lat).

Opróżnianie instalacji z wody

Najczęściej spotykanym sposobem radzenia sobie ze zbyt niskimi temperaturami jest spuszczanie wody z instalacji grzewczej. Po takiej operacji nie ma możliwości uruchomienia C.O. aż do ponownego zalania instalacji wodą lub płynem niezamarzającym. Jednak brak wody w rurach skutecznie zabezpiecza przed powstawaniem w nich lodu.

Ochroń swoją instalację grzewczą

W celu uniknięcia problemów z instalacją centralnego ogrzewania warto ją zabezpieczyć na czas silnych mrozów. Dotyczy to szczególnie budynków letniskowych oraz pozostawionych bez opieki na dłuższy czas. W takich przypadkach najtańszą metodą jest spuszczenie wody z rur instalacji.

Inaczej sytuacja wygląda w budynkach, które są stale ogrzewane. Automatyczne sterowanie pieca powinno utrzymywać bezpieczną temperaturę wody, aby uniknąć jej zamarznięcia. Jednak w niektórych sytuacjach część rur może być poprowadzona w takim miejscu, gdzie możliwe jest lokalne przymarzanie. Aby tego uniknąć, można zastosować dodatkowe zabezpieczenia w postaci pianki termoizolacyjnej. Inną, dobrą metodą jest zalanie całej instalacji roztworem płynu niezamarzającego jak np. FACTORY GLY.

Instalacja centralnego ogrzewania zawsze powinna być odpowiednio chroniona przed mrozem. Niska temperatura może bowiem poczynić ogromne zniszczenia, które będą bardzo kosztowne w naprawie.

wróć 2022-04-18